Kako možemo uticati na obnavljanje mozga?

Nauka je odbacila dogmu da je mozak  „određen za svagda“  i da  nervne ćelije  ne mogu da se regenerišu. Danas naučnici  širom sveta traže i otkrivaju  jednostavne ali fascinantne  načine pomoću kojih mozak može da  sačuva  maksimalnu snagu tokom celog života.

Naš mozak je možda najveće blago koje imamo.

Nosilac je ljudskog intelektualnog , kreativnog i emocionalnog potencijala.

Slabljenje ili gubljenje tih njegovih funkcija najteži je udarac čovekovom  dostojanstvu i lična  tragedija miliona  ljudi.

Istraživanja poslednjih godina dokazala su da mozak poseduje svojstvo da se stalno menja i da nervne ćelije stalno formiraju nove komunikacijske veze. Pravu revoluciju izazvala su  saznanja  o neurotransmiterima – tim neverovatnim prenosiocima informacija koji takodje podležu neprekidnom obnavljanju.

Stvorena je nova medicinska grana – nutriciona neuronauka.

Najuzbudljivije je to što su  naučnici došli do odgovora na dva najvažnija pitanja a to su:

– Kako se može uticati na taj ogromni potencijal koji mozak nosi?

 i

-Kako sam čovek može da utiče na faktore koji upravljaju radom mozga i to na vrlo dostupan način – putem ishrane i njenih dodataka.